Право

Код спеціальності: 
081
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
4 роки
Галузь знань: 
081 ПРАВО Спеціалізація «Правознавство»
Спеціальність: 
Спеціалізація Право
Кваліфікація фахівця: 
Молодший спеціаліст з права
Освітній ступінь фахівця: 
Молодший спеціаліст
Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) з права є фахівцем, підготовленим до професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичної справи, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.
Професійна діяльність молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)  з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.
При підготовці майбутніх юристів коледж враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України у європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського. 
 
Ви будете знати: 
Під час навчання Ви набуде таких навиків професійної роботи:
- загальні консультації та складання юридичних документів:  свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств,  патентів і авторських прав,  підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо;
- консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках;
- діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців, третейських суддів, експертів і арбітрів;
- надання юридичних послуг підприємцям;
- діяльність, пов'язана з консультуванням та представництвом в цивільних та кримінальних справах;
- консультуванням та представництвом у зв'язку з трудовими суперечками під наглядом професійного адвоката;
- діяльність, пов'язана з наданням консультацій з юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса;
- консультації з питань комерційної діяльності і управління;
- діяльність  у сфері оподаткування;
- діяльність у сфері юстиції та правосуддя;
- діяльність в органах прокуратури (організаційно - технічне забезпечення діяльності) та ін.
 
Ви будете вміти: 
Головні фахові дисципліни:
- Конституційне право України
- Організація судових та правоохоронних органів
- Історія держави і права зарубіжних країн 
- Цивільне, кримінальне, господарське,  екологічне,  аграрне, сімейне земельне, транспортне, нотаріальне, міжнародне та  фінансове право 
- Судочинство в господарських судах 
- Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
- Латинська мова 
- Ораторське мистецтво 
- Основи права Європейського союзу 
- Правове регулювання безпеки польотів 
- Право соціального  захисту
 
Ви зможете працювати: 
Працевлаштування
Випускники зі спеціальності «Право» зможуть працювати в різних державних та правничих установах України – Міністерстві юстиції, Конституційному Суді, Вищому Господарському Суді, Верховному Суді, Державній податковій адміністрації та ін.